De stichting Haspadie K.G.K. (Johanniter Hulpgroep)

heeft zich ten doel gesteld vanuit een Christelijke levensvisie aanvullende of vervangende hulp, (respijt)zorg te verlenen, en/ of persoonlijke aandacht te geven aan iedereen die werkelijk om het hand zit. Ons werkgebied is de gemeente Katwijk aan Zee.

Alle hulp die we verlenen is gratis. Alleen eventueel gemaakte onkosten moeten worden vergoed. Het bestuur, c.q.de stuurgroep én de werkgroepen zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen financiële vergoeding voor het werk dat ze doen. Wel krijgen alle vrijwilligers een bloemenbon van 5 euro met hun verjaardag. Aan het eind van het jaar ontvangen ze een amandelkrans en als er hulp verleend is ook een VVV bon van 15,00. Als de organisatie expliciet een donatie of gift voor de vrijwilligers ontvangt, dan wordt er zo mogelijk ook een keer met elkaar gegeten.

De Haspadie Kerkelijke Gemeenten Katwijk heeft drie afdelingen:

De Haspadie Thuiszorg

helpt in allerlei situaties en op velerlei manier als andere hulp/ zorg en of persoonlijke aandacht niet of nauwelijks voorhanden is. De dienstverlening kan ook ter ondersteuning van de mantelzorger aangevraagd worden.

De Haspadie Terminale Thuiszorg

bedoelt het sterven in eigen woonomgeving mogelijk te maken én zo nodig mantelzorgers bij hun taken te ondersteunen en te ontlasten.

De Haspadie Dagopvangactiviteiten

zet vrijwillig(st)ers in waar mensen bij elkaar komen die het moeilijk vinden (zelfstandig) de dag door te brengen. Zo worden er vrijwillig(st)ers als gastvrouwen ingezet bij het groepswonen en Klein Schalig Wonen van 't Roefje in zorgcentrum Salem.

Zelf biedt de Haspadie door de inloophuizen De  Ankerplaats en De Ontmoeting mogelijkheden om elkaar en anderen te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie of thee.

Eén keer in de maand wordt voor een klein prijsje soep met een broodje en een toetje geserveerd. Zo bieden we de mogelijkheid om gezellig met anderen de maaltijd te houden.

Sinds oktober 2014 worden ook vrijwillig(st)ers ingezet bij De Reling (begeleid wonen) o.a als maatjes en ook bij activiteiten in het inloophuis van de Reling.